Hemsida

[us_image image=”764″ size=”full”]

Det nya arkitektur- och designmuseet

[us_separator]

Arkitektur och design är en central del av Finlands identitet. Bägge har spelat betydande roller i framställandet av beständiga lösningar för samhället samt uppbyggandet av en jämlik välfärdsstat. Den finska formgivningen och arkitekturen förtjänar ett internationellt attraktivt hem, som inbjuder till nya upplevelser, diskussion och nya öppningar till historien, nutiden och framtiden.

Varför ett nytt arkitektur- och designmuseum?

Från allra första början har det finska samhället utvecklats med hjälp av arkitekturens och designens metoder. Arkitekturen och designen spelar en viktig roll som motor för vår ekonomiska konkurrensförmåga. De medverkar i utvecklingen av utbildningen och hälsovården. Planerings- och konsultbranschernas kulturella betydelse för Finland är ovärderlig. Arkitekturen och designen har placerat Finland på världskartan.

I det nya museet samsas enastående innehåll med kunnande och inlärning. Det erbjuder en miljö för finsk design och arkitektur samt en internationell dialog. Museet är en plats öppen för alla, där det är lätt att fördriva tiden och vars innehåll och tjänster föder upplevelser och upptäckter. Det etiska och ekologiska är grunden för hela verksamheten.

För vem?

Det nya museet bjuder på saker att uppleva och se för besökare i alla åldrar, från när och fjärran, stadsinvånare och turister. I museet kombineras tanken med utförandet och minnet med nyskapandet.

För planerings- och konsultbranschernas yrkesfolk är museet en mittpunkt för möten och diskussioner både i Finland och internationellt. För olika företag erbjuder museet en möjlighet att skapa något nytt och vara en del av designens framgångssaga. Världens bästa arkitektur- och designmuseum inspirerar till att betrakta världen genom formgivarens ögon: allt kan göras annorlunda och allt kan göras bättre.

[us_image image=”548″ size=”full” align=”right” css=”.vc_custom_1553871489671{margin-left: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”]

Museet är en del av Helsingfors

Närheten till havet är en del av den finska arkitekturens och designens relation till naturen. Det nya museet kommer att ligga alldeles vid Helsingfors kustlinje på Magasinstranden som tillsammans med Södra kajen och Salutorget är en del av den levande, öppna och promenadvänliga stadskärnan med restauranger, utomhusaktiviteter och evenemang.

För Magasinstrandens planering öppnas en internationell kvalitets- och koncepttävling, vars ändamål är att hitta lösningar för områdets utveckling. Museets egentliga förverkligande avgörs i ett senare skede och om detta anordnas en särskild arkitekturtävling.

Ytterligare information om Magasinstrandens tävling finns här: https://makasiiniranta.hel.fi/

[us_image image=”707″ size=”full”]

Ny styrningsgrupp

Planeringen av det nya arkitektur- ja designmuseet är en resa till framtidens museum. I mars 2021 tillsatte Undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors stad en styrningsgrupp (länk till listan med medlemmarna) vars uppgift var att förbereda och styra grundandet av ett nytt arkitektur- och designmuseum. Till styrningsgruppens ordförande har Statskontorets överdirektör Timo Laitinen utnämnts. Som projektets chef fungerar Kaarina Gould. Bakom projektet ligger ett utredningsarbete som Undervisnings- och kulturministeriet, Helsingfors stad samt Arkitekturmuseets och Designmuseets stiftelser utförde åren 2018 – 2020.

Bred finansiell bas

För museets drift grundas en ny stiftelse som övertar förvaltningen av de nuvarande museistiftelsernas samlingar. Till denna stiftelse samlas ett kapital om minst 150 miljoner euro, av vilket finska staten och Helsingfors stad var för sig står för en 60 miljoner euros andel. Minst 30 miljoner euro samlas från privata instanser. Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden har förbundit sig, på vissa villkor, att bidra till museets finansiering med en, för Finlands förhållanden, exceptionellt stor summa om 24 miljoner euro.

[us_image image=”711″]
[us_image image=”715″]

Större än de sammanslagna museerna

Det nya museet kommer att kombinera två museer. Arkitekturmuseets och Designmuseets nuvarande utrymmen möjliggör inte en attraktiv eller internationellt konkurrenskraftig museiverksamhet. Det nya museikonceptet och dess byggnad skapar synergi och bildar ramar för en tidsenlig programverksamhet och anknytande tjänster. Det centrala läget i en öppen miljö med havslandskap, en trivsam arkitektur och det intressanta innehållet gör museet till ett resmål som lockar till bekantskap.

Genom att utnyttja nya och innovativa lösningar når museet sin publik över hela världen.

[us_image image=”725″ size=”full”]

Kom med och hjälp till att bygga det nya arkitektur- och designmuseet

Att bygga ett nytt arkitektur- och designmuseet är en process och en resa till en ny typ av museienhet. Dina visioner och önskemål om det nya museet är viktiga för oss och vi önskar att du deltar i diskussioner och planering med oss. Genom att lämna dina kontaktuppgifter och hälsningar till oss håller vi dig uppdaterad om projektet.

[us_btn label=”Gå med” link=”url:%2Fsv%2Fga-med%2F|||” style=”3″ font_size=”16px”]